Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 34η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


Πρόσκληση Εκλογής_Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Τεχνολογία_ΣΤ 34_22-7-2022 .pdf-2