Ανακοίνωση για επανεξέταση μαθημάτων (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)


 

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που επιθυμούν την επανεξέταση μαθημάτων για βελτίωση της βαθμολογίας, πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση από το ιδρυματικό τους e–mail στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας (protocol@civil.duth.gr) από 1/8/2022 μέχρι και 19/8/2022.

Όσοι θα κάνουν αίτηση για την επανεξέταση μαθημάτων για βελτίωση της βαθμολογίας, πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν αιτηθεί, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα βελτίωσης στα συγκεκριμένα μαθήματα.

 

Η Σ.Τ, στην με αριθμ. 1/1-10-2014 συνεδρίαση, αποφάσισε ως ανώτατο αριθμό για βελτίωση βαθμολογίας τα πέντε (5) μαθήματα.

ΑΙΤΗΣΗ για επανεξέταση μαθημάτων