Ανακοίνωση Ορκωμοσίας


 

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13.30 μμ. στο  Αμφιθέατρο 1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ


Παρακαλούμε η προσέλευσή σας στο χώρο της τελετής να πραγματοποιηθεί μία (1) ώρα νωρίτερα καθώς είναι απαραίτητη η δήλωση της παρουσίας σας με την επίδειξη της αστυνομική ταυτότητας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) συστήνεται για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της τελετής ως αποφυγή διασποράς του COVID-19.  Επίσης σημειώνεται ότι ο κάθε ορκιζόμενος θα πρέπει να έχει το δικό του στυλό για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών