Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (3η) Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π. Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Π. Μ._«Εδαφομηχανική-Θεμελιώσεις: Εργαστηριακή Έρευνα»


Πρόσκληση Εκλογής_Εδαφομηχανική-ΘεμελιώσειςΕργαστηριακή Έρευνα .pdf-2