Διαβίβαση εγκυκλίου ΥΠΑΙΘ με θέμα _Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή νεοεισαχθέντων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


2_Συν_Εγκύκλιος εγγραφών 2022-1

2_Διαβίβαση εγκυκλίου εγγραφών 2022-2023.pdf-1