Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690 (ΚΕ 82919)


6ΞΓΙ46ΨΖΥ1-6Ο7