Εκδήλωση παρουσίασης Κατευθύνσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ 2022-2023


Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης εκδήλωση για την παρουσίαση των Κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Η εκδήλωση αφορά όλους τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου και κατά τη διάρκεια της α) θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση των Κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος και β) θα ακολουθήσει συζήτηση και διάλογος μεταξύ των φοιτητών και εκπροσώπων των Κατευθύνσεων – Τομέων του Τμήματος (μελών ΔΕΠ)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό Αμφιθέατρο 1 του Τμήματος.

  • 11:00 – 11:20 Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών

Ομιλητής ο Καθηγητής κ. Χαλιορής Κων/νος, Δ/ντής του Τομέα Επιστήμης Δομικών Κατασκευών

 

  • 11:20 – 11:40 Τομέας Υδραυλικών Έργων

(11:20 – 11:30) Ομιλητής ο Καθηγητής κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, Δντής του Τομέα Υδραυλικών Έργων

(11:30 – 11:40) Ομιλητής ο Επ. Καθηγητής κ. Σπηλιώτης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ του Τομέα Υδραυλικών Έργων

 

  • 11:40 – 12:00 Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Ομιλητής ο Αν. Καθηγητής κ. Μάρκου Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ  του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής

 

  • 12:00 – 12:20 Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών

Ομιλητής ο Καθηγητής κ. Προφυλλίδης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών