Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία eclass


Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία eclass πραγματοποιείται από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης μαζικά.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος