Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 5η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Αν. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._«Υδραυλική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»


Πρόσκληση Εκλογής_«Υδραυλική και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»_ .pdf-2