3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ


3η Ο.Ε._Ημερίδα Υποδοχής Πρωτοετών 2022-2023