ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ