Εκλογικοί κατάλογοι_Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Π.Μ του Δ.Π.Θ. που έχουν προκηρυχθεί για την 25η Νοεμβρίου 2022


ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ –