Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2020-2021


1.21-11-2022 ΕΚΟ5 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2020 21 6ΤΞ546ΜΤΛΗ-ΕΣΒ-1