ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του N. 4957/2022)


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ_ΤΜΗΜΑ Π.Μ.

Προκήρυξη θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα_εαρ. εξαμ. _ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ.pdf-2