Ορισμός εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ / Σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών


Ανακοίνωση Εκπροσώπου Προπτυχιακών