Ποιητικός Διαγωνισμός “ΆΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ” – Μουσείο Καλαβρύτων


3_ Προκήρυξη Άθλον Ποιήσεως 2023(2)