Κατανομή φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο του Θεσμού του Συμβούλου Σπουδών


Μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα μας, οι εκατόν εβδομήντα επτά (177) φοιτητές κατανέμονται, με σειρά αύξοντος ΑΕΜ, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως εξής:

AEM Φοιτητών Σύμβουλος Σπουδών
Από 109811 έως και 1010091 Καθ. Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Από 1010092 έως και 1010098 Αν. Καθ. Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ
Από 1010099 έως και 1010104 Καθ. Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Από 1010105 έως και 1010111 Αν. Καθ. Ι. ΔΟΚΑΣ
Από 1010112 έως και 1010117 Καθ. Α. ΕΛΕΝΑΣ
Από 1010118 έως και 1010124 Καθ. Λ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Από 1010125 έως και 1010130 Καθ. Ι. ΚΑΓΚΑΛΟΥ
Από 1010131 έως και 1010137 Καθ. Ν. ΚΛΗΜΗΣ
Από 1010138 έως και 1010143 Επικ. Καθ. Α. ΚΟΓΚΕΤΣΩΦ
Από 1010144 έως και 1010150 Καθ. Α. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Από 1010151 έως και 1010156 Καθ. Ο. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ
Από 1010157 έως και 1010163 Καθ. Φ. ΜΑΡΗΣ
Από 1010164 έως και 1010169 Αν. Καθ. Ι. ΜΑΡΚΟΥ
Από 1010170 έως και 1010176 Αν. Καθ. Β. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Από 1010177 έως και 1010182 Αν. Καθ. Γ. ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ
Από 1010183 έως και 1010189 Καθ. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 1010190 έως και 1010196 Καθ. Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ
Από 1010197 έως και 1010203 Καθ. Β. ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ
Από 1010204 έως και 1010209 Καθ. Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Από 1010210 έως και 1010216 Αν. Καθ. Θ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ
Από 1010217 έως και 1010222 Καθ. Α. ΣΑΒΒΑ
Από 1010223 έως και 1010229 Επικ. Καθ. Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Από 1010230 έως και 1010235 Καθ. Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Από 1010236 έως και 1010242 Επικ. Καθ. Μ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
Από 1010243 έως και 1010249 Επικ. Καθ. Σ. ΤΑΣΤΑΝΗ
Από 1010250 έως και 1010256 Αν. Καθ. Δ. ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΟΥ
Από 1010257 έως και 1010263 Καθ. Κ. ΧΑΛΙΟΡΗΣ