Αξιολόγηση διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται σε όλους του φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα διεξαχθεί από τις 5/12/2022 έως τις 13/1/2023. Η αξιολόγηση θα γίνονται μέσω της νέας πλατφόρμας:

 

https://qa.duth.gr/

 

Σε όλους τους φοιτητές θα σταλούν αυτοματοποιημένα email με μοναδικούς κωδικούς για κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα, με την χρήση αυτών των κωδικών καλείστε να αξιολογήσετε όλα τα μαθήματα, που παρακολουθείτε.

 

Η διαδικασία εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία σας.

 

 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών