Κατανομή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ ΄Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον΄ σε μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο του Θεσμού του Συμβούλου Σπουδών


Μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-23 στο ΠΜΣ Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον, οι 15 φοιτητές κατανέμονται, με αλφαβητική σειρά, σε διδάσκοντες του ΠΜΣ και εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως ακολούθως:

  Α.Μ. Σύμβουλοι σπουδών
1 1680 Καθ. Π. Αγγελίδης
2 1695 Καθ. Π. Αγγελίδης
3 1669 Αν.Καθ. Χ. Ακράτος
4 1676 Αν.Καθ. Χ. Ακράτος
5 1685 Καθ. Λ. Ηλιάδης
6 1673 Καθ. Λ. Ηλιάδης
7 1672 Καθ. Ι. Κάγκαλου
8 1675 Καθ. Ι. Κάγκαλου
9 1668 Καθ. Β. Παπαδόπουλος
10 1678 Καθ. Φ.-Κ. Πλιάκας
11 1667 Καθ. Φ.-Κ. Πλιάκας
12 1686 Επικ. Καθ. Α. Σαμαράς
13 1677 Επικ. Καθ. Α. Σαμαράς
14 1670 Επικ. Καθ. Μ. Σπηλιώτης
15 1683 Επικ. Καθ. Μ. Σπηλιώτης