Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 11η Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Επ. Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών_«Τεχνική Γεωλογία- Βραχομηχανική»


Πρόσκληση Εκλογής_«Τεχνική Γεωλογία-Βραχομηχανική»_ .pdf-2