Κατανομή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ ΄Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών΄ σε μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο του Θεσμού του Συμβούλου Σπουδών


Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-23 στο ΠΜΣ Διαχειρίση  Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών, οι 7 φοιτητές κατανέμονται, με αλφαβητική σειρά, σε διδάσκοντες του ΠΜΣ και εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως ακολούθως:

 

Α.Μ. Σύμβουλοι σπουδών
1 1682 Αν.Καθ. Χ. Ακράτος
2 1674 Καθ. Π. Αγγελίδης
3 1681 Επ. Καθ. Μ. Σπηλιώτης
4 1671 Επ.Καθ. Α. Σαμαράς
5 1687 Καθ. Ι. Κάγκαλου
6 1679 Αν.Καθ. Χ. Ακράτος
7 1684 Καθ. Π. Αγγελίδης