Ανακοίνωση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, ακαδ.έτους 2023-2024


Ανακοίνωση_Γραμματείες_Προκήρυξη_ΕΠΙΦ_2023-2024_DS-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΦ_2023_2024_Ψ7ΞΖ46ΜΤΛΗ-ΕΔΠ-2-2