Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών_«Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών»


Πρόσκληση Εκλογής_«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»_ .pdf-2