Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (16η) Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση 16ης Σ_Τ_ 26-1-2023(1)