Δοκιμαστικό μάθημα για το γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Χωροκατασκευές»


Σας ενημερώνουμε ότι τo δοκιμαστικό μάθημα για το γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Χωροκατασκευές» το οποίο προγραμματίστηκε για ημέρα Πέμπτη 9 Φεβρουάριου 2023 και ώρα 14.00, δεν θα πραγματοποιηθεί, διότι όπως μας ενημέρωσε η υποψήφια κα Μ. Γκαντού, αδυνατεί να συμμετέχει για προσωπικούς λόγους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Μ.