Θερμοκοιτίδα ΔΠΘ


Προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Η θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ εξετάζει το ενδεχόμενο να διοργανώσει μια ημερίδα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε (με email) κατά πόσο θα σας ενδιέφερε και θα συμμετείχατε σε μια τέτοια δράση.

παρουσίαση_Thinc