Παράταση Ανανέωσης εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023


Παράταση Ανανέωσης εγγραφής – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Προθεσμία παράτασης  ανανέωσης εγγραφής –Δήλωσης μαθημάτων από:

1/3/2023 έως και 5/3/2023

Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος μέσω του: https://students.duth.gr  με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και για οποιοδήποτε λόγο.

Δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών