Ανακοίνωση Ορκωμοσίας


Τελετή καθομολόγησης Διπλωματούχων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί διπλωματούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 πμ.

Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο Α΄, Αμφιθέατρο 1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ

 

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 1/4/2023 έως 10/4/2023 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, ακολουθώντας τη διαδρομή Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου > Αίτηση για Ορκωμοσία, προκειμένου:

  • Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν την αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (συνημμένο αρχείο doc)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι 10/4/2023 εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή διπλωματική εργασία στη Βιβλιοθήκη ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον Εύδοξο)
  • Εστία (να μην υπάρχουν υποχρεώσεις στέγασης εφόσον έγινε χρήση)
  • Αποστολή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) ή σε περίπτωση απώλειας, αποστολή δήλωσης απώλειας με Υπεύθυνη δήλωση από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΠΥΡΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας στις 26/4/2023 ότι για την έκδοση του πτυχίου τους σε μεμβράνη θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  • Κατάθεση του ποσού των πέντε (5) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ.GR88 0172 3530 0053 5304 5938 717 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία «Έκδοση μεμβράνης πτυχίου-Ορκωμοσία 26/4/2023» και το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας

.·Αποστολή του καταθετηρίου πληρωμής στη Γραμματεία του Τμήματος (sioakemi@admin.duth.gr) μέσω του Ιδρυματικού τους email ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την έκδοση του πτυχίου σας σε μεμβράνη παρακαλούμε να αποστείλετε στη Γραμματεία (sioakemi@admin.duth.gr) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr όπου να δηλώνετε τη μη έκδοση.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) συστήνεται για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της τελετής ως αποφυγή διασποράς του COVID-19.   Η προσέλευσή σας θα πρέπει να είναι μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής.

Ο κάθε ορκιζόμενος θα πρέπει να έχει το δικό του στυλό για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ