ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Προκήρυξη Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2023


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 2023-3