Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


2023_04_27_Προς Συλλόγους φοιτητων για εκπρόσωπο στο ΣΦΜ.pdf-1