ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞ. 21-22-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΕΞ. 20-21-1