«Επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Διαχείρισης του νερού» στα πλαίσια του Έργου Περιφερειακής Αριστείας Eye 4Water. 9 Μαίου 2023 Αμφιθέατρο εκδηλώσεων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ. Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια Ξάνθη.


Πρόγραμμα Εκδήλωσης