Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Τεχνική της Αναπαράστασης”


Η εξέταση του μαθήματος “Τεχνική της Αναπαράστασης” θα γίνει στις 30/05/2023 και ώρα 17.00-19.00 στην αίθουσα Β.3.1-Β.3.2

Η διδάσκουσα