Ανακοίνωση για παράδοση βαθμού Διπλωματικής Εργασίας


Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία (Σεπτεμβρίου), πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή τους ώστε να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 28/7/2023  το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών