Σεμινάριο στο πλαίσιο του Έργου “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ – REDACt”


REDACt_Semirar Xanthi_Agenda