Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (37η) Για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών_«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητικές Μέθοδοι»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Τ. 37η.pdf-1