Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024


ΨΡΘΒ46ΜΤΛΗ-ΜΓ2_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-1

1.Aνακοίνωση Ενίσχυση Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_2023-2024-1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_2023-2024-1