Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ_ΕΤΕΠ ΠΜ.pdf-3