Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ_ΕΔΙΠ ΠΜ.pdf-3