Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 39η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Επ. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Ανάλυση Πολύπλοκων Συστημάτων»


Πρόσκληση Εκλογής_«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»_ (2).pdf-1