Προκήρυξη από τα έσοδα κληροδοτήματος “Εις Μνήμην Μαρίας Ζαούση”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΖΑΟΥΣΗ-1

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ 2023-2024 (ΑΔΑ)-2