Ανακοίνωση για επανεξέταση μαθημάτων (ΒΕΛΤΙΩΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)


Ανακοίνωση για επανεξέταση μαθημάτων (ΒΕΛΤΙΩΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που επιθυμούν την επανεξέταση μαθημάτων για βελτίωση της βαθμολογίας, πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση από το ιδρυματικό τους e–mail στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας (protocol@civil.duth.gr) από 1/8/2023 μέχρι και 18/8/2023.

Όσοι θα κάνουν αίτηση για την επανεξέταση μαθημάτων για βελτίωση της βαθμολογίας, πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν αιτηθεί, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα βελτίωσης στα συγκεκριμένα μαθήματα.

 

Η Σ.Τ, στην με αριθμ. 1/1-10-2014 συνεδρίαση, αποφάσισε ως ανώτατο αριθμό για βελτίωση βαθμολογίας τα πέντε (5) μαθήματα.

 

ΑΙΤΗΣΗ για επανεξέταση μαθημάτων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών