Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., με διετή θητεία, από 1-9-2023 έως 31-8-2025


ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ_ΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΜ 2023-2025.pdf-1