ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με αίτηση ανανέωσης εγγραφής Διδακτόρων 2023-2024


Ξάνθη, 23/8/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.), οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών του Τμήματος, έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Την αίτηση ανανέωσης εγγραφής την υποβάλλει ο/η Υ.Δ. στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Τμήματος (protocol@civil.duth.gr), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει: α) να φέρει την υπογραφή της/του επιβλέπουσας/επιβλέποντος και β) να κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον/την Υ.Δ. και στα λοιπά μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Διδακτόρων