Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ΜΠΓΜ


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΙΠ 2023-signed.pdf-3