Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ του Τομέα Μ.Π.& Γ.Μ. στη Συνέλευση του εν λόγω Τομέα, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024


ΕΚΛΟΓΗ ΕΔΙΠ ΚΑΦΟΥΤΗΣ.pdf-2