Δοκιμαστικό μάθημα για την αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας_«Υπολογιστική Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων»


Δοκιμαστικό μάθημα προς υποψήφιο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ_».pdf-1

Ανακοίνωση -δοκιμαστικό μάθημα _«ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»