ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία 2023-2024 και 2024-2025 (έως 31-8-2025) και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Γεωτεχν_ Μηχανικής για διετία 2023-2025 (1).pdf-2

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ για 2023-2025