Παράταση ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 12-09-23 Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση