ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. με ετήσια θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπρ_ φοιτητ_ του Τμήματος Π_Μ.pdf-3

Αίτηση υποψηφιότητας